Hiển thị tất cả 4 kết quả

Hết hàng
Giá tốt khi mua số lượng
Số lượngGiảm giáĐơn Giá
2 thùng140,000
3-4 thùng3.57%135,000
5-7 thùng5.71%132,000
8-9 thùng6.43%131,000
10+ thùng7.14%130,000
Giá tốt khi mua số lượng
Số lượngGiảm giáĐơn Giá
2 thùng130,000
3-4 thùng3.85%125,000
5-7 thùng6.15%122,000
8-9 thùng6.92%121,000
10+ thùng7.69%120,000
Giá tốt khi mua số lượng
Số lượngGiảm giáĐơn Giá
2 thùng120,000
3-4 thùng4.17%115,000
5-7 thùng6.67%112,000
8-9 thùng7.5%111,000
10+ thùng8.33%110,000
Giá tốt khi mua số lượng
Số lượngGiảm giáĐơn Giá
2 bình76,000
3-4 bình7.89%70,000
5-7 bình10.53%68,000
8-9 bình11.84%67,000
10+ bình13.16%66,000