Hiển thị kết quả duy nhất

Giá tốt khi mua số lượng
Số lượngGiảm giáĐơn Giá
2 bình42,000
3-4 bình11.9%37,000
5-7 bình16.67%35,000
8-9 bình21.43%33,000
10+ bình23.81%32,000