Hiển thị kết quả duy nhất

Giá tốt khi mua số lượng
Số lượngGiảm giáĐơn Giá
2 thùng86,000
3-4 thùng6.98%80,000
5-7 thùng9.3%78,000
8-9 thùng11.63%76,000
10+ thùng12.79%75,000