Hiển thị kết quả duy nhất

Giá tốt khi mua số lượng
Số lượngGiảm giáĐơn Giá
2 thùng87,000
3-4 thùng5.75%82,000
5-7 thùng9.2%79,000
8-9 thùng10.34%78,000
10+ thùng11.49%77,000